Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

Trykkfeil i 3.utgave av Webprogrammering i PHP

Dessverre vil det alltid oppstå trykkleifer i bøker (forfatteren holder stort sett tunga rett i munnen, men ikke alltid). Denne bok er intet unntak. Du kan hjelpe andre ved å melde inn feil du har oppdaget. Det er ikke sikkert at denne listen er fullstendig. Det er også utarbeidet en liste med trykkfeil for 1.utgave og trykkfeil for 2.utgave.

Kapittel 4:

  • Side 102: I kodesnutt 4.8 mangler det en fnutt, altså ikke slik...
    echo "<body bgcolor='" . $_GET['fargeValg'] . ">";
    men med fnutt på slutten, slik at bgcolor sin verdi står omsluttet i fnutter...
    echo "<body bgcolor='" . $_GET['fargeValg'] . "'>";