Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

Trykkfeil 1.utgave av Webprogrammering i PHP

I forbindelse med 1. utgave ble det oppdaget noen trykkfeil og andre feil. Disse er rettet i nyere utgaver. For de som har 1. utgave, er det likevel greit å kjenne til trykkfeil. Det er ikke sikkert at denne listen er fullstendig. Det er også utarbeidet en liste med trykkfeil for 2.utgave og trykkfeil for nyeste utgave.

Kapittel 2

  • Kodesnutt 2.2 - Det skal stå $minusOperasjon og ikke bare minusOperasjon. Dollartegnet er altså uteglemt.
  • Figurteksten til figur 3.7 på side 81 er kommet på neste side.

Kapittel 5

  • Det skal stå   echo "<hr>";   rett før foreach-løkken avsluttes i kodesnutt 5.4. Dette vil produsere riktig skillestrek mellom flere planeter.
  • Kodesnutt 5.5 har et for mye linjeskift på slutten.

Kapittel 6

  • I kodesnutt 6.6 bør setningen   echo array_shift($engelsk_fotball);   lage linjeskift med en   <br>   tag etterpå for å få finere formatering før resten av teksten kommer.