Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

Trykkfeil i 2.utgave, 2.opplag av Webprogrammering i PHP

Dessverre vil det alltid oppstå trykkleifer i bøker (forfatteren holder stort sett tunga rett i munnen, men ikke alltid). Denne bok er intet unntak. Det er ikke sikkert at denne listen er fullstendig. Det er også utarbeidet en liste med trykkfeil for 1.utgave og trykkfeil for nyeste utgave.

Kapittel 12:

 • Bedre løsning på kakediagrammet (takk til Anton Fredrik Fossum for bidraget :-)
 • Side 355, kodesnutt 12.11: Utregningene som fører til at sirkelen blir tegnet, er ikke 100% korrekt. I eksempelet i boka brukes tallene 4 (enig, blå), 8 (uenig, rød), 3 (vet ikke, grønn). Dersom andre tall enn i eksempelet benyttes, vil kanskje noen av sirkelbuene forsvinne. Brukes for eksempel 9, 8 og 3, ser diagrammet feilaktig slik ut:

  Det skyldes at buene i boka feilaktig starter og slutter slik (Bruker formen start buegrader --> slutt buegrader bare for å illustrere poenget her, dette er ikke PHP-kode)

  	Nr 1: 0 --> $forste
  	Nr 2: $forste --> $andre
  	Nr 3: $andre --> $tredje
  
  Det riktige er:
  	Nr 1: 0 --> $forste
  	Nr 2: $forste --> ($forste + $andre)
  	Nr 3: ($forste + $andre --> ($forste + $andre + $tredje)
  
  Det vil si at disse linjene i selve kodesnutten er feil (også de inne i for-løkken) :
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	0,$forste, $blaa, IMG_ARC_PIE);
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	$forste,$andre, $roed, IMG_ARC_PIE);
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	$andre,$tredje, $gron, IMG_ARC_PIE);
  
  Riktig er:
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	0,$forste, $blaa, IMG_ARC_PIE);
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	$forste, ($forste + $andre), $roed, IMG_ARC_PIE);
  imagefilledarc($bilde, $radius,$radius, $dia,$radius, 
  	($forste + $andre), ($forste + $andre + $tredje), 
  	$gron, IMG_ARC_PIE);
  
  Et mer utfyllende svar finner du i forumet, her
  Figuren på side 353 (kakesirkelen) viser en oppdeling, men denne stemmer ikke overens med teksten siden koden er feil.

Trykkfeil i 2.utgave, 1.opplag av Webprogrammering i PHP

Kapittel 1

 • Side 22, ramme: I punkt 2 står det at du skal velge "manuell oppstart". Som figur 1.1 viser, er "as a Service" krysset av. Det er det som står i figur 1.1 som er best å gjøre. Da starter Apache sammen med Windows.

Kapittel 2

 • Side 56, ramme: 100*30 er selvsagt ikke 30000 men 3000.

Kapittel 4

 • Side 90, Figur 4.2: I figurteksten har siste del av siste setning falt ut. Hele setningen skal være: Alle elementer har derfor både en nøkkel og en verdi.

Kapittel 6

 • Side 162, Kodesnutt 6.6: Her er det en bit med  array_walk()  og en egendefinert funksjon. Her står feilaktig  $nokkel  som første argument og  $verdi  som andre argument. Det skal være motsatt - altså slik:
  function skrivUt($verdi, $nokkel){
  	echo "$nokkel er nøkkel og $verdi er verdi<br>";
  }
  
  På grunn av feilen har også figur 6.10 en misvisende utskrift i nederste seksjon: "London er nøkkel og Arsenal er verdi" er feil, det blir motsatt når funksjonsargumentene har riktig rekkefølge: "London er nøkkel og Arsenal er verdi" .

Kapittel 8

 • Side 228, Kodesnutt 8.11: Før setningen  if ( file_exists($tekstnavn) ) { }   bør variabelen  $tekst   nullstilles:   $tekst = ""; Hvis ikke, og en fil ikke eksisterer, vil forrige beskrivelse feilaktig legges i alt-attributtet. Ved å nullstille   $tekst   hver gang unngås dette problemet. Det er generelt god programmeringsskikk å nullstille variabler før bruk, spesielt i løkker hvor verdiene varierer for hver runde.

Kapittel 11

 • Side 319, i avsnitt 11.3.2: Det står at "Bindestrek og understrek er derimot tillatt foran alfakrøllen, men ikke etter". Det riktige er at understrek ikke er tillatt etter, men bindestrek er tillatt etter, siden bindestrek kan inngå i vanlige domenenavn.