Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

PHP er et programmeringsspråk for utvikling av dynamiske nettsider. PHP er gratis i bruk og bygger på åpen kildekode og plattformuavhengighet. Det er lett å komme i gang, og støtten opp mot andre webteknologier er fra og med PHP 5 særdeles god. Språket er derfor et naturlig valg for både hobbyprogrammerere og profesjonelle utviklere.

Hvordan bruke boka?
Hovedmålet med denne boka er å gi leseren en god og grundig introduksjon til hvordan PHP kan brukes til å utvikle interaktive, dynamiske og solide webløsninger. Det forutsettes at leseren kjenner til HTML. Grunnleggende programmeringsprinsipper blir gjennomgått parallelt med webprogrammering. Boka passer derfor godt for alt fra hobbyutviklere til høgere utdanning, og er spesielt egnet for bruk i grunnleggende programmeringsfag og webteknologifag. Her er noen mulige tilnærminger til lærestoffet:

  • Dersom du er ny i programmering og webutvikling, kan du med fordel lese fra start til slutt. Prøv eksemplene i praksis og ta deg tid til å bearbeide stoffet.
  • Du som har programmert litt fra før av, men ikke i websammenheng, kan lese fort gjennom de tre første kapitlene samt siste halvdel av kapittel 5. Du bør bruke tid på å forstå stoffet om assosiative matriser og skjemabehandling (kapittel 4) samt tilstandsbevaring (kapittel 7).
  • Dersom du kan ASP.NET fra før, må du være oppmerksom på at det er viktige forskjeller mellom ASP.NET og PHP. Du må omstille deg før du løser et problem, blant annet fordi skillet mellom klient og tjener er mye tydeligere i PHP.
  • Boka er utviklet spesielt med tanke på bruk i høgere utdanning og kan brukes både i introduksjonskurs og mer avanserte kurs. Faglærere som vil bruke boka i undervisning, må være klar over at denne boka har en prosedural tilnærming til programmering. Etter å ha jobbet med stoffet i denne boka er objektorientering et naturlig neste steg.
Du bør ha en datamaskin tilgjengelig slik at du kan prøve eksemplene i praksis, enten mens du leser eller etter hvert kapittel. Det er én ting å forstå teorien, noe helt annet å få programmering i fingrene. For å kunne utvikle PHP lokalt på egen ma-skin må du installere PHP og en webtjener, og gjerne et databasesystem. Apache anbefales som tjener, men IIS (og andre) kan også brukes. I denne boka brukes MySQL som databasesystem, men du kan også bruke boka sammen med andre systemer. Installasjon gjennomgås både for Windows, Mac og Linux. All nødvendig programvare er gratis og kan lastes ned fra Internett.

Hva kjennetegner denne boka og ressurssiden på web?
Boka gjennomgår teori og har praktiske eksempler. Merk deg spesielt følgende:

  • Etter hvert kapittel er det en rekke relevante øvingsoppgaver og kontrollspørsmål. De fleste oppgavene har løsninger som kan lastes ned fra bokas ressursside på webadressen http://www.tisip.no/boker/php/.
  • Viktige ting, som definisjoner og oppsummeringer, er rammet inn.
  • Skjermbilder og figurer er brukt i utstrakt grad for å utfylle teksten og visualisere innholdet.
  • Lyspærer indikerer avsnitt som enten går et steg lengre enn teksten eller skal stimulere til å se sammenhenger med tema som tas opp andre steder i boka.
  • Alle kodesnuttene og en større samling av ressurser er tilgjengelige for nedlasting. De fleste kodesnuttene kan også testes ut på web for umiddelbar visning av resultatet.
  • Siste kapittel er ei kokebok med en samling av noen vanlige problemstillinger du kan støte på i webprogrammering.

Konvensjoner

I følge XHTML-standarden skal linjeskift skrives som <br />. Likevel er <br> brukt i denne boka. Det er ikke lagt vekt på korrekt bruk av HTML og XHTML-standardene, fordi dette vil forstyrre selve PHP-koden og ta opp unødvendig plass.

For å tydelig markere kode, filnavn og lenker som forekommer i teksten, er ulike skrifttyper brukt. Kode som forekommer i brødteksten har typen Courier, slik: $navn = "Ola Nordmann";

Filnavn og filbaner er angitt i fet, kursivert skrift. Lenker er understreket og i kursiv. Forkortelser er oppført med store bokstaver.

Boka har en rekke kjørbare eksempler. Disse kodesnuttene er nummererte, rammet inn med blå strek og har skrifttypen Courier. Alle kodesnutter kan lastes ned. Noen steder er viktige ting i kodesnuttene markert med fet skrift.

Tegnet ' omtales i denne boka som fnutt. Tegnet " omtales som anførselstegn. I teksten er begrepene fnutt og anførselstegn mye brukt. Siden «apostrof» og «anførsel» er nokså like ord, og fort å blande sammen, falt valget på «fnutt».