Hovedside

Informasjon
- Videointro
- Presentasjon
- Sagt om boka
- Nytt i 4.utgave
- Bruk av boka
- Innholdsfortegnelse
- Stikkordregister
- Prøvekapittel
- FAQ: spørsmål og svar
- Kjøp boka


Ressurser
- Installasjonshjelp
- Kodesnutter
- Løsninger
- Relevante kurs
- Trykkfeil
- Lenker
- Video


Diverse
- Tilbakemelding
- Diskusjonsforum
- Om forfatteren


 
 

Nytt i 4. utgave av Webprogrammering i PHP

4. utgave kom i september 2014. Foruten retting av små feil i tekst og kodesnutter er det foretatt en del større endringer i denne utgaven:

  • Databasekoden benytter nå mysqli i stedet for mysql. Dette er et viktig sikkerhetstiltak.
  • Det gamle sikkerhetskapittelet er kraftig oppdatert med en del nytt innhold, og delt i to kapitler.
  • Teksten og noen eksempler er gjort tydeligere på enkelte steder.
  • Utdaterte funksjoner er oppdaterte.

Du kan for øvrig laste ned kapittel 1 som prøvekapittel