<html>
<body>
<h2>Velkommen til Norge.no</h2>
<?php
  
//skriver ut hva hovedstaden i Norge er, med HTML blant PHP-koden
  
echo "Hovedstaden i Norge er: ";
  echo 
"<b>Oslo</b>";
  echo 
"<br>";
?>
I dag er det den
<?php
  
//skriver ut dagens dato. 
  
echo date("d.m.Y");
?>
</body>
</html>